Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

 1. PSM terbuka kepada mereka yang serius untuk menjana pendapatan sahaja
 2. Tiada sebarang yuran keahlian akan dikenakan kepada PSM 2022
 3. Semua urusan diantara PSM dan pihak Madre adalah sulit
 4. PSM perlu mempunyai transaksi minima 5 produk setiap bulan untuk kekalkan keahlian
 5. PSM perlu mempunyai platform untuk menjual, contohnya Telegram/Whatsapp group
 6. PSM dibenarkan menggunakan artwork yang disediakan sahaja
 7. Semua jenis artwork adalah hakmilik cipta terpelihara pihak Madre (kecuali yang diberitahu)
 8. ID rasmi akan diberikan kepada setiap PSM yang telah dipilih
 9. ID tersebut perlu dipamerkan di Social Media/platform masing-masing
 10. PSM hanya dibenarkan berurusan tidak lebih dari 6 jenama pada satu masa
 11. PSM perlu memahami semua butiran tentang produk Madre & menghadiri latihan yang disediakan
 12. PSM perlu peka kepada setiap aktiviti promosi yang dibuat oleh Madre
 13. PSM perlu hadir ke butik untuk membuat pembelian
 14. PSM wajib bertanggungjawab di atas permasalahan pelanggan yang membeli melalui beliau
 15. Pihak Madre tidak akan melayan sebarang permasalahan daripada pelanggan PSM
 16. Keahlian PSM tidak boleh dipindah milik kecuali dengan kebenaran bertulis dari pihak Madre
 17. PSM tidak dibenarkan menggunakan pihak ketiga untuk membuat pembelian di Madre
 18. Semua harga yang dipaparkan tidak termasuk kos penghantaran
 19. Pihak Madre berhak menamatkan keahlian PSM jika didapati melanggar Terma & Syarat