Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag wedges shoe

Selamatkah Pakai Kasut Yang Lebih 3 Inci?

wedges shoe

Selamat ke wedges 3 inci ni? Selamat. Kerana wedges, terutamanya keluaran Madre mempunyai platform yang tebal. Disamping mempunyai span yang lebih tebal untuk memberi keselesaan kepada pemakai, wedges Madre lebih selesa berbanding kasut biasa kerana Madre menggandakan jumlah span pada…